خرید فالوور ایرانی ،خرید لایک ایرانی ارزان

خرید فالوور و لایک ایرانی و ارزان اینستاگرام به صورت آنی با قیمت مناسب

دروازه پرداخت معتبر

خرید فالوور ایرانی و ارزان اینستاگرام به صورت سریع با قیمت مناسب

 
 • ۵۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۱۰۰  فالوور هدیه
 •  5000  تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 • ۱۰۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۲۰۰  فالوور هدیه
 • ۹۸۰۰  تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 • ۲۰۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۴۰۰  فالوور هدیه
 • ۱۹۰۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 • ۳۰۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۶۰۰  فالوور هدیه
 • ۲۸۵۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 
 
 
 
 
 • ۴۰۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۸۰۰  فالوور هدیه
 • ۳۸۵۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 • ۵۰۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۱۰۰۰  فالوور هدیه
 • ۴۷۰۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 • ۱۰۰۰۰  فالوور ایرانی
 • به همراه ۲۰۰۰  فالوور هدیه
 • ۹۲۰۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران
 • ۱۲۰۰۰ فالوور ایرانی
 • به همراه ۲۴۰۰  فالوور هدیه
 •  پیشنهاد ویژه : ۱۱۰۰۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • دارای ریزش طبیعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالوو کردن دیگران

 

 

خرید لایک ایرانی و واقعی اینستاگرام به صورت آنی

 
 • ۱۰۰ لایک ایرانی
 • ۴۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 • ۲۰۰ لایک ایرانی
 • ۷۵۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 • ۵۰۰ لایک ایرانی
 • ۱۸۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 • ۱۰۰۰ لایک ایرانی
 • ۳۵۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 
 
 
 
 
 • ۲۰۰۰ لایک ایرانی
 • ۶۵۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 • ۳۰۰۰ لایک ایرانی
 • ۹۵۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 • ۵۰۰۰ لایک ایرانی
 • ۱۵۵۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد
 • ۱۰۰۰۰ لایک ایرانی
 • پیشنهاد ویژه : ۳۰۰۰۰ تومان
 • شروع ۵ دقیقه تا ۲ ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • سرعت خوب
 • بدون نیاز به پسورد

 • کاربران عزیز، قبل از سفارش به نکات زیر توجه فرمایید:
  تا اتمام سفارش خود ، به هیچ وجه آدرس اینستاگرام (یوزر) خود را تغییر ندهید.
  برای انجام سفارش،پیج شما حتما پابلیک و عمومی باشد.درصورت پرایوت یا خصوصی بودن سفارشات انجام نمیگیرد.
  لایک ها توسط اکانت های ایرانی انجام میشوند اما ممکن است در بین آنها تعدادی اکانت خارجی نیز باشد.
  به منظور تقسیم شدن لایک های شما بین چند پست ، میتوانید آدرس یا لینک  پست های خود را به صورت جدا در هر خط  در بخش آدرس پست وارد نمایید.
  فالوور ها اکانت های ایرانی میباشند اما ممکن است در بین آن ها تعدادی پروفایل خارجی و عربی وجود داشته باشد
  فعالیت فالوور ها بسیار پایین بوده و تنها برای افزایش عدد فالوور کاربرد دارد
  میزان ریزش فالوور های بین ۳۰ تا ۵۰ درصد با سرعت کم میباشد
  زمان انجام سفارش : بین ۱ الی ۲۴ ساعت