آموزش بلاک کردن کامنت گذاری برای افراد خاص در اینستاگرام

آموزش بلاک کردن کامنت گذاری برای افراد خاص در اینستاگرام برای بلاک کردن و بستن کامنت گذاری تنها برای افراد خاص ممراحل زیر را دنبال کنید: ۱-وازد Settings پیج خود شوید. ۲-گزینه Comment controls را لمس کنید. ۳-گزینه Block Comment From را لمس کرده و شخص مورد نظر را جستجو و انتخاب کنید.  

مشاهده ادامه...